Cherta de viac per grupes

Per grupes de almanco 10 persones iel puscibl cumpré na cherta cumulativa per viages extraurbans.

La tarifa de viac ie chëla che vën aplicheda ala cherta valor (12 cent al km) cun mo na reduzion dl 20%, turondà ai 50 cent dessëura.

La cherta ie da cumpré

Da adurvé per

  • duta la curieres extraurbanes;
  • la ferates regiuneles sun la trates tl Südtirol y nchin a Trënt;
  • la furnadoia dla Mendula;
  • la ferata dl Renon;
  • la furnadoies Renon-Bulsan y Jenesien-Bulsan.

Nia da adurvé per viages tla zona tarifera (p.ej. viages tl raion dla zità).

Link: