"Anschlussticket Südtirol" - Cherta de cunliamënt per viagiadëures DB/ÖBB

Chi che ie de viac tl Südtirol cun la ferates-EC dla DB/ÖBB possa cumpré pra i ufizies de viac DB y tla ferates Eurocity de DB/ÖBB la cherta de cunliamënt "Anschlussticket Südtirol" al priesc de cunvenienza de 5,00 Euro.

La cherta de cunliamënt Südtirol vel pona per l di che n ruva o per l di che n se n va per duta la curieres de linia „südtirolmobil“ (curieres extraurbanes, curieres urbanes, citybus), per la furnadoia Bulsan-Renon, per la ferata a scines strëntes dl Renon, per la furnadoia Bulsan-Jenesien y per la furnadoia Kaltern-Mendula. La cherta muessa unì mustreda adum cun la cherta-EC valëivla de DB/ÖBB. Sun la cherta de cunliamënt muessel unì scrit ite la data de validità.

La cherta per i viages de cunliamënt cun ferates regiuneles tl Südtirol possa unì apusteda adum cun la cherta-EC tres i ufizies de viac dla DB o tres l DB online Ticket Shop.