Co vëniel pa calculà i km fac sce feje n viac da Laives a Bulsan (linia 110) y a Bulsan feji n viac de cunliamënt tla zona urbana (per ejëmpl sce mude l autobus y vede sun la linia 3)?

Sce fajëis n viac de cunliamënt vën la trassa Laives-Bulsan calculeda nsci:

  • Laives-Bulsan: 7,67 km (distanza te chilometri),
  • Bulsan-Bulsan: 10 km (la distanza vën stabilida cunvenzionalmënter cun 10 km per la zona urbana).

De ndut: 17,67 km

Sce ne assais nia fat l viac de cunliamënt dla trassa Laives-Bulsan ve fossel mé unit calculà 10 km (distanza minima calculeda per uni viac).