Purtela dla chertes tla stazion dla ferates FS - Persenon

Adres
Bahnhofplatz
Persenon
Servijes

Südtirol Pass Servijes *: 

sci

Domanda de n Südtirol Pass 65+: 

scì

Duplicat **: 

scì
* [ativazion, reciarieda, paiamënt duplicat, slungiamënt y tarifa anuela]
** [domanda y retrata]
Chertes de viac

Cherta valor: 

sci

Cherta locala/urbana o citybus: 

sci

Cherta urbana per dut l di per Bulsan o Maran: 

scì

Cherta ferata regiunela: 

sci

Cherta EuroCity (DB-ÖBB | Trenord): 

sci

Cherta dl dì per roda: 

scì

Mobilcard y bikemobil Card: 

sci

museumobil Card: 

sci
Orar

lunesc-sada: 6:15-20:00
dumënia: 8:10-12:30 y 13:40-16:30